01
Jemnická Stavba a.s.
5
77 8

Program ESF

Program ESF

Název projektu: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE FIRMĚ JEMNICKÁ STAVBA

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01164

Částka: 2 259 167,82 Kč

Doba realizace projektu: 1. červen 2013 až 31. květen 2015

Účastníci/ce projektu: zaměstnanci/kyně

Region:Vysočina

Cíle projektu

Specifickým cílem projektu je nastavení systému koncepčního rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti za účelem posílení jejich adaptability na trhu práce a upevnění postavení a konkurenceschopnosti celé společnosti.

Dílčím cílem je:

  • rozvoj kvalifikace a klíčových dovedností zam. s cílem vyšší udržitelnosti zaměstnání
  • podpora RLZ a tím zvýšení její konkurenceschopnosti a současně se zaměřit na problematiku RP a zavést efektivní nástroje po podporu RP

Cílové skupiny

Do projektu budou zapojeny 4 typy cílových skupin:

  • Vedení firmy
  • Vedoucí středisek + mistři + vedoucí stavebnin
  • Technická příprava výroby + administrativa
  • Stavební dělníci

Výsledky

Výstupy projektu:

  • 125 školících dnů
  • 42 podpořených osob

Popis průběhu projektu

Projekt bude realizován v 6 Klíčových aktivitách (KA)

KA 1 - Řízení a monitoring projektu
KA 2 - Zvýšení odborné kvalifikace pracovníků
KA 3 - Efektivní využití odborných SW nástrojů
KA 4 - Udržení a zvýšení odborné kvalifikace pracovníků finančního odd. a vedení společnosti
KA 5 - Rovné příležitosti mužů a žen
KA 6 - Klíčové kompetence - IT školení a kurzy

KA 1 - Řízení a monitoring projektu

V rámci této aktivity bude zajištěna organizace, řízení a administrace projektu, naplnění jeho cílů, výstupů. Probíhat bude po celou dobu realizace projektu.

KA 2 - Zvýšení odborné kvalifikace pracovníků

Předmětem KA je získání nových poznatků, které mají zásadní dopad pro zvýšení odbornosti aktuálnosti, efektivity a bezpečnosti výroby.

Bez používání aktuálních poznatků a metod při výrobě a neustálého rozšiřování kvalifikace získáváním nových výstupů z vědy a výzkumu není možné udržet dlouhodobou konkurenceschopnost žádné společnosti - současně je též nutné neustále sledovat legislativní vývoj, který v mnoha směrech ovlivňuje výrobní i obchodní parametry.

KA 3 - Efektivní využití odborných SW nástrojů

Pro dosažení cílů potřebuje firma zaškolit nejen konstruktéry a projektanty, ale i obsluhy složitých strojních zařízení která pracuji se speciálními SW.

Tento přístup je v souladu se současnými trendy tak, aby se zvýšila produktivita vývoje nových zařízení i modifikace stávajících, omezila se chybovost, nastavily se standardy spolupráce a změnových řízení.

Je nutné zefektivnit spolupráci jednotlivých součástí firmy, usnadněním sdílení firemního know-how a zpřehledněním organizačních a výrobních procesů v naší firmě.

Bez používání aktuálních specializovaných softwarů není možné udržet dlouhodobou konkurenceschopnost žádné společnosti.

KA 4 - Udržení a zvýšení odborné kvalifikace pracovníků finančního odd. a vedení společnosti

Předmětem KA je zvýšení odborné kvalifikace pracovníků v odděleních, které zajišťují finanční řízení, personální, účetní a daňovou agendu společnosti a také vedoucích pracovníků společnosti.

V oblasti managementu budou školením podpořeny ty oblasti kvalifikace vedoucích pracovníků firmy,které nebyly dosud rozvíjeny a jejichž význam stoupá následkem nové tržní situace. Jedná se zejména o zvládnutí zavedení systémových změn organizace práce ve společnosti, které je nutné provést v důsledku hospodářské krize v celém odvětví. S tím souvisí také potřeba tréninku vůdčích schopností aprezentačních dovedností manažerů, na jejichž schopnostech zvládnout změny závisí osud společnosti v nastávajícím nelehkém období.

KA 5 - Rovné příležitosti mužů a žen

Vybraný zaměstnanec firmy bude absolvovat kurz v oblasti RP - Diskriminace na pracovišti a jak se jí vyhnout.

KA 6 - Klíčové kompetence - IT školení a kurzy

Práce s nejpoužívanějšími kancelářskými aplikacemi je podstatnou součástí každodenní pracovní činnosti napříč společností.

Nedostatečně efektivní využívání pokročilejších funkcí aplikací má výrazný dopad na efektivitu odborných prací a je proto nutné znalosti zejména s přechodem na nové verze software obnovovat.

Realizátor projektu

Název: Jemnická Stavba, a.s.

IČ: 25569554

Ulice: U Černého mostu 773

Město: Jemnice

PSČ: 67531

Kontaktní osoba

Kontakt: Miroslav Götthans, , tel.: 602 759 931

WWW: http://www.jemnicka-stavba.cz

11
O firmě Certifikace ISO Řemesla Projekce Stavebniny Reference Kontakty