01
Jemnická Stavba a.s.
5
77 8
Konzultační činnost
Tato služba je potencionálním zákazníkům nabízena zdarma a provádí ji tým zkušených odborníků z oboru pozemního stavitelství, technologie a MaR. Společnost nemá výhradní zastoupení žádného výrobce či dodavatele zařízení, proto důsledně uplatňuje zásadu, že návrh technického řešení musí respektovat pouze konkrétní potřeby a podmínky zákazníka.
Nabídková činnost
Tato služba zahrnuje zpracování nabídek dle zadávacích podmínek zadavatele. Převážná část nabídek je zpracovávána pro výběrová řízení organizovaných na základě zák. č. 199/94 Sb.
Projekční činnost
Kvalitní projekční zpracování technického řešení je vždy jedním z rozhodujících prvků úspěšnosti a funkčnosti celého díla. Vyžaduje schopnost koncepčního myšlení, kvalitní koordinaci prací jednotlivých zpracovatelů a soustavnou činnost v oblasti sledování nových výrobků a technologií a jejich uplatňování v projekční praxi. To jsou hlavní kritéria, jež jsou pracovníky projekčních oddělení společnosti při zpracování projektové dokumentace uplatňována. V oboru projektových prací společnost zajišťuje zpracování objemových i koncepčních studií a rozvah, dokumentaci pro územní a stavební řízení včetně projednání i realizačních projektových dokumentací.
Realizační činnost
Při přípravě a realizaci staveb uplatňují pracovníci společnosti jednotné interní organizační postupy, jež zajišťují kvalitní výrobní přípravu, zásobování, koordinaci a řízení stavby. Důraz je kladen na průběžnou kontrolu časového a finančního postupu prací a jejich kvality. Pracovníci společnosti-stavbyvedoucí-pověření řízením jednotlivých staveb, mají v tomto směru dlouholeté zkušenosti. Pro realizační činnost využívá společnost především vlastních kapacit z oboru stavební výroby a technologických montáží. Důraz přitom klade na jejich kvalitní materiálové vybavení, jež je jedním z podstatných prvků, ovlivňujících kvalitu prací.
Finanční služby
Pro realizaci svých činností společnost využívá především vlastních disponibilních finančních prostředků. Podle potřeb a podmínek jednotlivých zákazníků nabízí i služby související se zajištěním finančního krytí při realizaci jejich záměrů, a to formou zhotovitelských úvěrů, leasingů či bankovních úvěrů.
11
O firmě Certifikace ISO Řemesla Projekce Stavebniny Reference Kontakty